Føler du deg trist? Les mer om symptomene på depresjon her

Sist oppdatert 22. september 2023

Disse signalene skal du være oppmerksom på.

Livet kommer med opp- og nedturer, og å kjenne seg trist er noe vi alle opplever fra tid til annen, av mange forskjellige grunner. Da tenker vi kanskje at vi er deprimert, men det er det slett ikke sikkert at vi faktisk er. På samme måte kan vi tenke at vi bare er triste når vi i realiteten faktisk er deprimert.

Men når vet du om du er deprimert eller «bare» trist?

– Signalene man skal være oppmerksom på er nedstemthet, manglende interesse og manglende følelse av glede, samt trøtthet og lite energi, sier Sol Malm Hagen som er lege i Eyr. Men siden dette også kan være forbigående symptomer, poengterer hun at det er flere kriterier som må være oppfylt for at man skal få diagnosen depresjon. Det kan også skje at pasienter kommer til legen med fysiske plager som viser seg å være ledd i en depresjon.

Kvinnelig lege
ANDRE ÅRSAKER TIL DEPRESJON: Nedstemthet kan også skyldes andre sykdommer som diabetes eller stoffskiftesykdommer, sier Eyr-lege Sol Malm Hagen. Kontakt derfor lege om følelsene er for tunge å bære.


Visste du at Eyr også tilbyr psykologtjeneste?

– Først og fremst må det undersøkes om det ligger noen annen sykdom eller årsak til grunn, som for eksempel diabetes eller stoffskiftesykdommer, blodpropp i hjernen, parkinson eller demens, som alle kan gi symptomer på depresjon. Derfor vil legen ofte ta blodprøver og spørre om andre symptomer.

Også andre psykiske sykdommer og sorg kan gi depressive symptomer, det samme kan misbruk av rusmidler og noen typer medisiner. Nybakte mødre og fedre kan dessuten ha depressive symptomer etter fødsel, noe som ofte krever profesjonell vurdering og veiledning. Kriteriene for øvrig er at symptomene må ha vart i minst to uker og være til stede mesteparten av dagen.

Symptomer på depresjon

Symptomene på depresjon deles inn i hovedsymptomer og ledsagersymptomer. Hovedsymptomer er nedstemthet, manglende interesse og manglende følelse av glede, samt trøtthet og lite energi. Ledsagersymptomer er dårlig konsentrasjon og oppmerksomhet, redusert selvfølelse og selvtillit, mindreverdighetsfølelse og skyldfølelse, negative tanker om fremtiden, selvmordstanker, dårlig søvn og nedsatt appetitt.

– For å få diagnosen depresjon, må man minst ha to symptomer i hver kategori, sier Sol Malm Hagen. Hun mener imidlertid det kan være greit å konsultere en lege om man er i tvil. Legen kan vurdere om man er deprimert og i hvilken grad, og om man trenger henvisning til psykolog eller psykiater, eller kan bli fulgt opp og behandlet av legen selv og eventuelt få medisiner mot depresjon.

deprimert mann
KAMPEN MOT DEPRESJONEN: Regelmessig mosjon, nok søvn, variert kosthold og god kontakt med venner og familie er råd som alltid er gode, sier Eyr-lege Sol Malm Hagen. Men det kan være en god idé å konsultere med lege om tankene er for tunge.

Hva kan man gjøre mot depresjon selv?

Hvis man tror man er deprimert, bør man kontakte lege for å få hjelp til behandling og videre oppfølging.

Om man kjenner seg trist eller deprimert, er det en del enkle grep man selv kan begynne med som kan bidra til å lette situasjonen. Det krever imidlertid at man har overskudd til det, og hos noen kan depresjon være så alvorlig at man ikke greier de enkleste hverdagsting.

– Generelt sett kan rutiner i det daglige være effektivt. Regelmessig mosjon, nok søvn, variert kosthold og god kontakt med venner og familie er råd som alltid er gode. Man bør også unngå alkohol og andre rusmidler om man er trist eller deprimert, sier Sol Malm Hagen som også anbefaler kurs i kognitiv terapi, hvor man utforsker de tanker eller forestillinger som utløser negative reaksjoner. Ved hjelp av slik terapi kan man gradvis erstatte disse med alternative tanker og forestillinger.

– Det finnes mange slike kurs på nettet som kan være effektive. Man skal imidlertid være oppmerksom på at depresjon er et potensielt alvorlig sykdom. Ofte vil man ha behov for profesjonell hjelp i tillegg til de tingene man selv kan gjøre i hverdagen sin.