Muskel- og skjelettlidelser

Muskel-og skjelettlidelser er den største årsaken til sykefravær og uføretrygd i landet vårt. Fysisk aktivitet forebygger slike sykdommer og står sentralt i behandlingen og rehabiliteringen av muskel-og skjelettlidelser.

I følgende avsnitt vil symptomene på de hyppigste muskel- og skjelettlidelser bli alfabetisk gjennomgått. Du vil finne informasjon om hva du selv kan gjøre for å bedre tilstanden og avslutningsvis finne opplysninger om hva Eyr kan hjelpe deg med.