Hvad kan psykologerne i Eyr hjælpe dig med?

Psykologerne i Eyr kan hjælpe dig, som, uanset årsag, ønsker at snakke fortroligt med en fagperson om tanker, følelser, situationer og reaktioner. Vi kan hjælpe dig uafhængigt af, om diagnosekriterier er opfyldt eller behandle milde til moderate psykiske lidelser.

– Støtte og råd hvis noget virker uoverskueligt

– Angst og uro

– Mild til moderat depression

– Ensomhed og isolation

– Lavt selvværd

– Livshændelser og krise

– Søvnbesvær og søvnløshed

Ved behov kan vi også hjælpe med at henvise videre til det rette behandlingssted via det offentlige sundhedsvæsen.

← Spørgsmål og svar