Tag vare på din mentale sundhed

Last updated 15. marts 2024

God mental sundhed er lige så vigtig som fysisk sundhed, men er ofte overset. Angst og depression er almindelige, men tabu at tale om. Alligevel er god psykisk sundhed nøglen til et balanceret og tilfredsstillende liv.

God mental sundhed er en essentiel del af trivsel og velvære, og lige så vigtig som den fysiske sundhed. Mens mange er opmærksomme på at pleje kroppen gennem kost og træning, kan det mentale aspekt af sundhed blive overset eller nedprioriteret. Psykiske udfordringer er mere udbredte end mange tror, med angst og depression som nogle af de mest almindelige lidelser. Til trods for denne udbredelse fortsætter mange med at undgå at tale om psykisk sundhed, til dels på grund af stigma og skam. Men god psykisk sundhed handler ikke kun om fraværet af sygdom, det handler også om at kunne tænke, lære og forstå både egne og andres følelser. At opretholde god psykisk sundhed er derfor en vigtig del af at leve et balanceret og tilfredsstillende liv.


God sundhed handler også om god mental sundhed
Mange er bevidste om deres fysiske sundhed. Måske er de fokuserede på kost, fysisk aktivitet og træning. De fleste går til lægen for at finde ud af, om der er noget galt, og for at få behandling, hvis de mærker, at noget ikke er helt, som det skal være med kroppen. Og heldigvis er det ikke så almindeligt, at vi skammer os, hvis vi skulle være så uheldige at blive syge.


Hvad med den mentale sundhed?
Men alle, der har en krop, har også et hoved og dermed en psykisk sundhed, at tage vare om. Og selvom dette farver både din og min virkelighed fra dag til dag - måske endda mere end det fysiske - er der stadig mange, der glemmer det mentale eller skubber det væk. Når vi bliver mindet om mental sundhed, kan det ofte være lidt svært at tale om.


Mentale problemer er almindelige
Ifølge Folkehelseinstituttet i Norge vil cirka halvdelen af os opleve alvorlige mentale problemer i løbet af livet. Den mest almindelige mentale lidelse er sandsynligvis angst, der ser ud til at ramme cirka en fjerdedel af os uanset køn. Når det gælder depression, ligger de registrerede andele på cirka 20 procent af mænd og 40 procent af kvinder.

At dette er så udbredt, overrasker nok stadig mange. Men det er ikke så mærkeligt, at så mange rammes, fordi det er helt normalt, at vi i løbet af vores liv støder på udfordringer, der kan være belastende for vores mentale sundhed. Ligesom ved fysisk sygdom vil mental lidelse opstå som et resultat af samspillet mellem det, der påvirker os udefra, og de indre forudsætninger, vi har (som også kan handle om genetisk arv og biologi). Heldigvis vil de fleste, der rammes, opleve det, vi kalder mildere mentale lidelser. Men på trods af denne betegnelse kan en mild mental lidelse være belastende nok. Det kan føre til besvær både på arbejdspladsen og derhjemme. Og på grund af det tabu og den ubehagelige skamfølelse, som mange desværre stadig oplever, kan det at bede om hjælp være svært for mange. Mange er nok heller ikke klar over, at der faktisk er meget god hjælp at få.

Når cirka halvdelen af os rammes direkte af mental lidelse i løbet af livet, så er der altså også en halvdel, der kun berøres indirekte, hvis familiemedlemmer og venner bliver syge. At være pårørende til en, der har det svært mentalt, kan i mange tilfælde være udfordrende nok i sig selv.


Psykisk sundhed er derfor noget, vi alle bør være opmærksomme på - og turde at sætte på dagsordenen!

Eyr psykolog er et lavtærskeltilbud, der giver dig mulighed for at tale med en psykolog, når det passer dig, uanset hvor du befinder dig, uden lang ventetid. Du kan kontakte os, hvis du oplever udfordringer, har milde til moderate psykiske problemer eller ønsker at styrke din mentale sundhed og forebygge problemer.

Vi tilbyder også et digitalt selvhjælpsprogram, der kombinerer psykologsamtaler over video med digitale kursusmoduler, der er tilpasset dine udfordringer. Programmet er baseret på kognitiv adfærdsterapi og passer til dig, der har problemer med stress, angst, depression, grublerier, søvn eller lignende. Gennem programmet vil du tilegne dig viden og lære teknikker, der vil hjælpe dig med at mestre dine udfordringer.