Sådan håndterer du ensomhed i julen

Last updated 11. juni 2024

Ensomhed rammer mange nu, da julefreden er ved at sænke sig. Hvordan kommer man ud af ensomheden, og hvad kan vi andre gøre for at hjælpe folk?

– Ensomhed er en subjektiv oplevelse. At være ensom indebærer, at man selv oplever sit sociale liv som utilstrækkeligt i forhold til det sociale liv, man ønsker sig, siger chefpsykolog Oshadie Samarkoon i Eyr.

Julen handler i høj grad om socialt samvær med familie og venner, og der er mange traditioner forbundet med julen, som farver vores forventninger til, hvad vi skal gøre, og hvordan vi skal have det. Således sætter den en “standard”, som man kan måle sig selv op imod, og som kan føre til en oplevelse af, at man selv kommer til kort. Måske sammenligner man sig selv med andre, eller måske sammenligner man denne jul med, hvordan julen har været tidligere. Hvis man for nylig har gennemgået f.eks. et brud i et forhold, eller man har mistet nogen, man holder af, kan dette blive tydeligere i julen, fordi det ikke bliver muligt at have det på samme måde som tidligere.

Psykologen siger, at julen, på godt og ondt, kan repræsentere et brud med de rutiner, vi har resten af året. Når vi ellers er optaget af vores daglige gøremål, møder vi måske ofte andre, uden at nogen behøver at arbejde så aktivt for at opnå det.

Man kan også føle sig ensom, selvom man ikke er alene.

- Hvis man oplever, at man gør noget sammen eller plejer relationer først og fremmest fordi man “bør”, så får man ikke den samme glæde af at være sammen med andre. Det kan føles ensomt at sidde blandt kolleger på et julebord, især hvis man oplever, at man smalltalker eller egentlig ønskede sig at være et andet sted, siger hun.

Sådan fungerer psykologerne på mobil


Hvordan påvirker ensomhed mennesker?

- Oplevelsen af ensomhed kan føre til, at man kommer ind i en ond cirkel, som opretholder og endog forstærker ensomheden. Vi kan komme ind i uheldige tankemønstre, hvor vi tænker mere negativt både om os selv og om andre, og man kan på den måde blive mere socialt isoleret, siger hun.

Hvis man ikke er ensom, kan man f.eks. tænke, at visse andre omkring én har været meget optaget på det seneste, hvis man ikke har hørt fra dem i et stykke tid.

- Hvis man er meget ensom, kan man tænke noget i retning af, at manglen på kontakt betyder, at man ikke er god nok eller ønsket, eller at de andre måske ikke bekymrer sig. Så lader man måske være med at tage telefonen, og i yderste konsekvens kan mangel på initiativ få andre til at tro, at man ikke ønsker kontakt.

Hvad kan vi, som ikke er ensomme, gøre for andre?

- Ofte er det ikke så meget, der skal til for at glæde andre. Og hvis man oplever, at man gør en positiv forskel for andre, så kan dette også tilføre meget mening og glæde til en selv. Husk, at du måske ikke behøver at lægge listen så højt.

Måske nåede du ikke at lave og sende flotte julekort med en opdatering ud i år, men man kan opnå det samme bare ved at tage en telefon til nogen, som ikke har hørt fra dig i et stykke tid for at fortælle lidt og spørge, hvordan det går der, siger hun.

- Hvis du kender nogen, som er trist eller nedtrykt, behøver du ikke at komme med alle løsningerne eller svarene. Bare det at fortælle, at du er der, hvis der er noget, vedkommende har brug for, kan gøre en enorm forskel. Og hvis du alligevel skal arrangere et julearrangement, har du måske plads til én mere, siger hun.