Hvilke typer utfordringer er Mental Selvhjelp egnet for?

Programmet er basert på kognitiv adferdsterapi og er egnet for personer som sliter med stress, angst, depresjon, overtenking, søvnproblemer eller lignende utfordringer.

← Spørsmål og svar