Har legene i Eyr tilgang på min journal?

Legene på Eyr har kun tilgang på journalen din hvis du har sendt eller opprettet en journal hos Eyr. Eyr-legene kan i tillegg se dine tidligere henvendelser hos oss og svar på undersøkelser som en av våre leger har henvist til.

← Spørsmål og svar