Boostrix-polio vaksine:

Beskytter mot stivkrampe, difteri, kikhoste og polio i 10 år, hvis du tidligere har vært vaksinert. Ubehag og hodepine på injeksjonsstedet kan forekomme. Du kan sjekke helsenorge.no for å se når du sist tok vaksinen. Vi anbefaler at du leser pakningsvedlegget ved vaksinering