Seks tegn på at en ansatt sliter psykisk

Sist oppdatert 8. september 2023

Bedriftsledere har mye å tjene på å gjenkjenne ansatte som sliter så tidlig som mulig. Vi ba psykologen om hjelp til å liste opp signalene du som leder bør være oppmerksom på.

Ifølge NAV har det de siste tjue årene vært en markant økning i antall sykefravær som skyldes lettere psykiske lidelser. I 2019 og 2020 utgjorde psykiske lidelser 17 % av alle sykefraværstilfellene.

Det er med andre ord stor sjanse for at du som bedriftsleder vil møte på ansatte som har en eller annen form for psykiske plager – spørsmålet er bare hvordan du skal oppdage det.

– Vi ser at folk synes det er vanskeligere å melde fra om psykiske problemer enn fysiske, trolig fordi det fremdeles finnes et stigma knyttet til psykiske lidelser, sier Oshadie Samarakoon.

Hun er sjefspsykolog i Eyr som tilbyr lege- og psykologhjelp over video.

Nettopp fordi dette er noe mange ansatte synes er vanskelig å si fra om, kan det være utfordrende for en leder å oppdage. Ekstra utfordrende er det kanskje nå som mange bedrifter praktiserer delvis hjemmekontor.

– Hvis du som leder møter de ansatte fysisk på arbeidsplassen, har du muligheten til å plukke opp endringer i atferden. Men sitter den ansatte hjemme bak en skjerm, er det veldig lett å skjule, sier Samarakoon.

Jo tidligere det oppdages, desto bedre
For bedriften er det mye å vinne på å avdekke om en ansatt sliter så tidlig som mulig, mener eksperten.

Hun forteller at det ikke skal spesielt høye symptomer til før psykiske plager gjør at arbeids- og funksjonsevnen påvirkes. Dessuten kan lettere psykiske plager gjerne være knyttet til andre konkrete ting på arbeidsplassen som du som bedriftsleder faktisk kan få gjort noe med.

– Depresjon og angstlidelser kan blant annet trigges av stress og høyt arbeidspress eller sosialt utenforskap på jobb. Dessuten viser undersøkelser at muskel- og skjelettplager koblet til det å sitte mye foran PC kan gå over til psykiske plager hvis man ikke gjør noe med det, forteller Samarakoon.

For at du skal være bedre rustet til å plukke opp ansatte som sliter, har vi bedt psykologen om å identifisere noen tegn som bør få varsellampene til å blinke.

– Generelt dreier det seg om å være obs på små endringer over tid. Alle kan ha en dårlig dag nå og da, men hvis endringene vedvarer kan det være et tegn på at noe er galt, påpeker hun.

Her er 6 tegn du som bedriftsleder bør være obs på:

1. Den ansatte endrer oppførsel

Hvis personligheten til en ansatt plutselig endrer seg, er det gjerne en grunn til det – og den grunnen kan være at vedkommende sliter psykisk.

– Hvis en som vanligvis er blid og utadvent plutselig blir stille og innesluttet, eller om en som vanligvis er stille og rolig blir oppfarende og irritabel, bør du holde et ekstra øye med han eller henne, sier psykologen.

2. Den ansatte presterer dårligere på jobb

Det kanskje enkleste for en leder å oppdage, er svekket prestasjon på jobb. Og det kan komme til uttrykk på flere måter, mener Oshadie Samarakoon.

– Det kan dreie seg om at arbeidstakeren får problemer med å konsentrere seg eller å samarbeide med andre. Kanskje slutter personen å svare på mail eller å følge opp ting hun vanligvis pleide å følge opp, eller hun kommer stadig for sent på jobb.

3. Den ansatte trekker seg unna det sosiale miljøet på jobb

Det å trekke seg unna andre mennesker kan være et tegn på at noe ikke er helt som det skal, og det gjelder også i jobbsammenheng.

– Hvis den ansatte ikke lenger er like delaktig i sosiale aktiviteter og dropper lunsjen og småpraten ved kaffemaskinen, er det påfallende og grunn til å spørre seg om hvorfor, mener eksperten.

4. Den ansatte har et høyt arbeidspress eller fysiske plager

Mange opplever høyt arbeidspress på jobb, og en trenger selvfølgelig ikke slite psykisk av den grunn. Men siden vi vet at lettere psykiske lidelser kan trigges av mye stress på jobb, er det greit å være ekstra obs dersom du har ansatte som over tid har mye å gjøre og tilsynelatende er stressa.

– Følg litt ekstra med på disse personene. Hvis de plutselig virker slitne og uopplagte eller klager på fysiske plager, kan det være et tegn på at det har bikket over og blitt for mye.

5. Den ansatte har korte, hyppige sykefravær

Det kan ofte gå opp og ned for en som sliter psykisk, noe som kan vise seg i form av ustabilt oppmøte på jobb.

– Hvis en ansatt stadig er borte fra jobb i korte omganger kan det være noe psykisk som ligger bak, sier Eyr-psykologen.

6. Kroppsspråket vitner om at vedkommende ikke har det bra

En person kan si mye uten å åpne munnen. Ved å være obs på kroppsspråk kan du gjerne lære noe om hvordan vedkommende har det.

– Smiler den ansatte med øynene, eller er smilet påklistret? Er vedkommende åpen, eller gjør han seg liten og utilgjengelig? Opptrer han avslappet eller anstrengt?

Følg med på kroppsspråket – det kan fortelle deg mer enn du kanskje tror, råder Oshadie Samarakoon.

Les mer om Eyrs psykologtjeneste

Oshadie Samarakoon er sjefspsykolog for Eyr i Norden – en digital legetjeneste som tilbyr konsultasjoner over video. – Psykologene våre behandler pasienter med milde til moderate plager, men også de som ønsker å sparre rundt utfordringer de har.