Lar du forkjølelsen ta knekken på karakteren?

Forkjølet ung jente
Eyr Sist oppdatert 17. november 2020

Siden den omstridte fraværsgrensen på videregående tok plass i fjor, har fraværet i hele dager sunket med 40 prosent, og fravær i timer har sunket med 33 prosent skriver Aftenposten.

Den omstridte fraværsgrensen har blåst opp til en mediestorm siden den ble lansert i skoleåret 16/17. Debatten har involvert både elever, lærere, og politikere, og er fortsatt oppe i mediebildet fra tid til annen. Det strides mellom unge og eldre, men foreløpig er det ingen antydning til at fraværsgrensen vil forsvinne med det første. Selv om mange gjerne skulle ønske det var slik.

– Vi må lytte til elevene og til lærerne. Dagens fraværsgrense er for rigid, sa AUF-lederen i sin åpningsreplikk under ungdomspartilederdebatten i Arendal i ungdomsdebatten like før skolestart.

Dette sier fraværsreglene

Fraværsgrensen går ut på at dersom en elev er borte i mer enn 10 prosent av timene i et fag, får han eller hun i utgangspunktet ikke halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Opplæringsloven §3-3 sier at elevene likevel kan få vurdering med karakter dersom det er dokumentert at fraværet er innenfor rammene for det som anses som gyldig.

I følge Utdanningsdirektoratet må fravær av helsegrunner i utgangspunktet dokumenteres med legeerklæring eller med dokumentasjon fra annen sakkyndig, som for eksempel tannlege, psykolog eller fysioterapeut. Det står også at:

“Sykdom som etter sin art gjør det vanskelig eller lite hensiktsmessig å oppsøke sakkyndig for hvert enkelt tilfelle, kan dokumenteres med egenmelding i kombinasjon med annen type dokumentasjon. Slik annen type dokumentasjon kan for eksempel være legeerklæring som godtgjør at eleven har en kronisk sykdom, eller dokumentasjon som viser at eleven er under utredning eller oppfølging for udiagnostisert sykdom. Det er rektor som avgjør om den fremlagte dokumentasjonen er egnet, eller om det er behov for annen type dokumentasjon.”

Dropp venterommet – ta legetimen på mobilen

Du trenger normalt ikke få legeerklæring dersom du er borte fra skolen på grunn av sykdom så lenge du ikke overskrider 10 prosent av faget. Men har du feber og slapp når influensasesongen kommer, vet du også at høsten kan by på lange dager under dynen. Og da er det ikke særlig fristende å dra seg til venterommet hos legen. Ikke hjelper det på sykdommen heller, når alt du trenger er hvile. Det er også dumt å smitte alle andre rundt seg. – Er du så dårlig at du ikke kan gå på skolen, skal du gå til legen, sier Lars Gullestad.

Han jobber som fastlege og online doktor hos Eyr, og er vant til at pasientene kobler seg på Eyr-appen istedenfor å ta turen ned til venterommet. – Vi har jo akkurat samme funksjon som fastlegen din, og det er veldig mye du ikke fysisk trenger å være til stede for hos legen. Fastlegens rolle er i mange sammenhenger å gi råd, og forsikre pasienten at det ikke er noe alvorlig galt, forteller han.

Skulle du i tillegg ha behov for en resept eller henvisning til spesialist, kan Eyr-legen skrive disse via appen. Dette gjøres trygt og sikkert via reseptformidleren og kryptert forbindelse. Slik at du kan fokusere å bli frisk – så ikke karakteren glipper.

Neste gang du trenger legeerklæring, så hør med Eyr-legene før du setter deg på venterommet til fastlegen.