Hvordan komme ut av ensomheten?

Sist oppdatert 21. mai 2021

Ensomhet rammer mange mennesker i samfunnet vårt. Koronapandemien med påfølgende smitteverntiltak har gjort det enda vanskeligere å møte andre, noe som har forsterket ensomhetsfølelsen for mange. Hvordan skal man komme seg ut av ensomheten?

Litt over én av tre nordmenn har plager forbundet med ensomhet. I den norske livskvalitetsundersøkelsen i 2020, svarte 11 prosent at de er mye plaget med ensomhet, mens 26 prosent svarte at de er litt plaget. Mange av disse forteller om lav tilfredshet med livet.

– Ensomhet er en subjektiv opplevelse. Det å være ensom innebærer at man selv opplever sitt sosiale liv som mangelfullt i forhold til det sosiale livet man ønsker seg, sier Ida Sofie Kløcker Barreth som er psykolog i Eyr.

– Vi vet at det å ikke ha et sosialt nettverk rundt seg er en risikofaktor for psykiske lidelser, men ensomhet er en normal følelse og ikke en egen diagnose.

– Du kan være ensom selv om du har andre rundt deg, og du kan absolutt være alene uten å føle deg ensom, sier Eyr-psykolog sier Ida Sofie Kløcker Barreth. (Foto: Envato Elements)

Hva er ensomhet?

Ensomhet er ikke nødvendigvis knyttet opp til det å være alene.

– Du kan være ensom selv om du har andre rundt deg, og du kan absolutt være alene uten å føle deg ensom. Det å være alene blir et problem bare når du har negative opplevelser knyttet til det.

Mens hjemmekontor og begrenset sosial kontakt fungerer helt greit for noen, kan det oppleves som svært vanskelig for andre.

– Jo lengre du er ensom og isolert, desto verre kan det bli, og på sikt kan det være skadelig. Samtidig er det et faktum at vi mennesker er sosiale vesener som er i stand til å endre på egen situasjon om vi ønsker det, så det er viktig ikke å gi opp.

BEHANDLING: Psykologene i Eyr har behandlingsprogram for mennesker som føler seg ensomme og trenger hjelp til å bedre situasjonen. Ta kontakt!

Ensomhet er økende problem

At isolasjon og begrenset sosial kontakt har gjort det verre for mange i koronaens tid, er neppe noen overraskelse.

– De fleste har kanskje bare kjedet seg, men det er et kjent fenomen at man kan falle inn i negative tankemønstre som følge av opplevd ensomhet over tid. Hvis du for eksempel lar være å ringe til venner fordi de ikke ringer til deg, kan det være nyttig å tenke litt annerledes for å komme ut av en nedadgående spiral. Etter koronaen vil nok mange flere enn vanlig ha behov for hjelp for å komme seg i gang igjen, og på samfunnsnivå er det spesielt viktig at vi tar dette på alvor. Vi kan få en ny bølge av mentale helseproblemer i kjølvannet av denne pandemien, men dette går det an å gjøre noe med, sier Ida Sofie Kløcker Barreth.

Behandlingsprogram for ensomhet

Psykologene i Eyr har behandlingsprogram for mennesker som føler seg ensomme og trenger hjelp til å bedre situasjonen.

– Om man føler seg alene, er det viktig å komme seg ut blant folk. Men hvis det var så enkelt som bare å ta seg selv i nakken, hadde man jo gjort det. Om det er vanskelig, er det en god idé å søke hjelp for å komme seg over kneika, og det å jobbe med å bli bevisst på og endre tankemønstre er noe av det som gir best effekt. Hvordan du tenker rundt alt det sosiale kan være en opprettholdende faktor for ensomheten. Føler du deg alene kan du begynne å tenke annerledes om deg selv og andre på en måte som blir selvforsterkende.

For eksempel kan man bli ekstra sårbar for opplevelsen av avvisning når man kjenner på ensomhet.

– La oss si du er ute og går og ser en kjent person på den andre siden av veien, og du roper eller vinker til den bekjente. Personen ser imidlertid ikke på deg, men går bare videre. Den nøytrale tolkningen av dette er at han ikke så deg, men er du trist og ensom fra før, vil du kanskje legge noe annet i det og tenke at han ikke ville snakke med deg.

I tillegg var det kanskje andre som så at du hilste uten å få respons, og du føler at du har tabbet deg ut. Resultatet kan bli at du neste gang unngår å hilse for ikke å havne i samme ydmykende situasjon, og da er du inne i en ond sirkel. Ved å identifisere og bli mer bevisst slike negative tolkninger som i utgangspunktet kommer automatisk, kan man åpne for alternative tolkninger og finne tilbake til mer positive tankemønstre, sier Barreth.

PLANLEGG NOE: Føler du deg ensom? Prøv å fyll tomrommet med noen aktiviteter, for eksempel å gå tur.

Gode råd til deg som føler deg ensom:

  • Ikke vent på at tiltakslysten skal komme. Erkjenn at du må gjøre noe aktivt for å forbedre situasjonen din.
  • Vær åpen for å bli kjent med nye mennesker. På internett kan du finne grupper med folk som deler dine interesser. Når samfunnet åpner igjen, kan det være en idé å finne organiserte fritidsaktiviteter du kan slutte deg til.
  • Lag en dagsplan. Hvis du har en tom helg foran deg, prøv å planlegge noen aktiviteter, for eksempel å gå tur. Du har kanskje ikke lyst til å gå ut, men du vil føle deg bedre etterpå.
  • Snakk med noen du kan stole på om det som er vanskelig. Du kan for eksempel ringe Mental Helses hjelpetelefon på nummer 116 123.
  • Prøv å åpne deg mer overfor andre. Åpenhet og fortrolighet er et godt utgangspunkt for gode relasjoner, og det blir mindre skummelt for hver gang du våger å by litt på deg selv.
  • Husk at det ikke er antall venner som betyr noe, det som teller er den gode følelsen du kan få ved å ha kontakt med noen.