Eyr vant innovasjonspris

Eyr innovasjonspris
Sist oppdatert 17. november 2020

- Det er veldig motiverende å vinne en slik pris. Simula er et av landets ledende forskningsmiljøer innen IKT og en slik anerkjennelse betyr mye for oss. En ide er ikke verdt noe om man ikke også klarer å realisere den, og det er her vi har lykkes, sier Karl Martin Lind, CEO i Eyr.

Tidligere på dagen pitchet Eyr også i finalen til DNB Healthcare Prize. – Det er mye som skjer rundt oss om dagen, og det er moro å se at flere har troen på vår visjon om å gjøre helsetjenester mer tilgjengelig for alle. I fremtiden kommer Eyr til å være mye mer enn en privat legetjeneste på mobil. Vi har også internasjonale ambisjoner og over nyåret går vi inn i Danmark.

Raskest voksende selskapet i Simula Innovations portfolio

Når det gjelder å skalere salg har Eyr vært det raskest voksende selskapet i Simula Innovations portfolio, sier Ottar Hovind, Director of Simula Innovation. Ledelsen i selskapet har fra første dag vært fokusert og fremoverlent. De har foretatt overveide beslutninger basert på solid kunnskap om markedet og således har de unngått å bomme på veien. Det har vært imponerende å se hva selskapet har fått til ut av begrensende økonomiske midler. Eyr har hatt en spesiell god balanse mellom teknisk og kommersiell utvikling som ofte er en stor utfordring i tidlig fase selskaper, fortsetter Hovind.

Simula Research Labratory

Simula Research Laboratory er et statlig eid forskningssenter. Senteret driver grunnleggende langsiktig forskning på utvalgte områder innen programvare- og kommunikasjonsteknologi og gjennom dette bidrar til nyskapning og innovasjon i næringslivet. Simulas aktiviteter er tredelt mellom forskning, utdanning og innovasjon. Simula Innovation investerer i lovende oppstarter innen IT sektoren og har pr. dags dato eierskap i 21 selskaper.

Simula Innovation Award 2018

The Simula Innovation Award honors entrepreneurs who have made an extraordinary contribution to the support of Simula´s goals within innovation. The Award recognizes outstanding effort in turning ideas and results into products or services.