Dette bør du vite om skabb

Kvinne snakker i telefon i seng
Sist oppdatert 4. desember 2020


Det er ikke bare corona som bekymrer legene om dagen. Fremveksten av skabb er ekstrem i år, men får lite oppmerksomhet. Vet du hva symptomene på skabb er, om det smitter og hvordan du eventuelt kan behandle det? Lær mer om skabb og hva du skal gjøre.

Hva er skabb?

Skabb er en hudsykdom som skyldes en skabbmidd som graver ganger i huden og legger egg. Typiske symptomer er plutselig plagsom kløe, som oppleves mest intens om natten.

Kløe og utslett oppstår 4-6 uker etter at midden har blitt overført, og er en allergisk reaksjon. Oftest forverres kløen på natten når du oppholder deg i sengevarmen, og du kan faktisk se de overfladiske gangene med det blotte øyet.

Slik smitter skabb

Ved direkte hudkontakt og seksuell kontakt kan skabb smitte. Overføringen av skabb kan også skje ved indirekte kontaktsmitte gjennom sengeklær, håndklær og tøy dersom vedkommende med skabb nylig har brukt disse. Det sistnevnte tilfellet er heldigvis mye sjeldnere å se.

Smitte av skabb har ingen sammenheng med personlig hygiene, men smitter oftere med mennesker du oppholder deg tett rundt. Vanligvis må hudkontakten ha vart i hele 15 minutter for at overføringen av skabb kan skje, så det vil si håndhilsning og lignende normalt ikke er nok.

Skabb går ikke bort av seg selv


Symptomer på skabb

Man kan ha hatt skabb i en lenger periode før symptomene oppstår. Derfor bør du oppsøke lege så fort du mistenker å ha skabb på bakgrunn av symptomene:

  • Først og fremst gir skabb en kraftig kløe der midden befinner seg, men etterhvert kan også kløen spre seg til større deler av kroppen. Kløen vil oppleves som mest intens om natten og ved svett hud.
  • Om du aldri har vært smittet av skabb før kan det ta opptil to måneder før skabb gir kløe, men om du har hatt det tidligere vil ofte kløen komme fort. Så om du ikke har hatt det tidligere bør du også være observant på flere av de andre symptomene.
  • Andre symptomer du bør være oppmerksom på er rødt utslett i form av nupper og blemmer. Ofte ser vi at dette starter i hendene før det sprer seg.
  • Skabbgangene, som ligner på en tynn blyantstrek og som er kun er et par mm, er synlige og du vil kunne se midden som er sort eller brun prikk i enden. Ofte finner du midden rundt håndleddet og mellom fingrene, men den kan også finnes rundt penis, brystvorter og på føttene.

Husk at å få skabb er ikke farlig, men det krever behandling for å fjerne det. Smitte oppstår vanligst blant unge voksne, men ses også hos barn og eldre. Kontakt lege om du mistenker at du er smittet av skabb!

Slik behandles skabb

Skabbsmitte behandles med en krem foreskrevet av lege. I tillegg til den syke skal alle familiemedlemmer og nære kontakter behandles, selv om de ikke har kløe, utslett eller andre tegn på smitte. Behandlingen bør skje samtidig for alle. Selv om behandlingen er vellykket, kan kløen vedvare i opptil fire til seks uker. En kortisonsalve vil kunne dempe denne kløen.

Smittefaren opphører raskt ved behandling. Barna kan derfor gå på skole/barnehage dagen etter at behandlingen er startet.

Behandling av skabb hos Eyr

Har du en mistanke om at du er smittet av skabb? Kontakt legen i Eyr, så hjelper vi deg med behandlingen.

Dersom man ikke har effekt på behandling av Nix/Permitrin kan man behandles med en annen medisin som fås som tabletter og på blå resept.