Pneumokokker er vanligste årsak til bakteriell lungebetennelse, men kan også gi ørebetennelse og bihulebetennelse.

Noen ganger kan pneumokokker gi et mer alvorlig sykdomsforløp med blodforgiftning eller hjernehinnebetennelse.

Hva er pneumokokker?

FHI anbefaler at følgende grupper blir vaksiner mot pneumokokker:

Alle personer over 65 år (hvert 10 år).

Personer med sykdom som gir immunsvikt eller som bruker medisiner som svekker immunforsvaret.

Vaksinen er også anbefalt for følgende grupper:

Gravid etter uke 12

Diabetikere

Kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt

Kronisk nevrologisk sykdom eller skade

Alvorlig fedme (KMI over 40)

Personer som gjennom sitt yrke har økt risiko for smitte som laboratoriepersonell og personer som eksponeres for sveiserøyk.

Vaksine mot pneumokokkinfeksjon kan gis når som helst på året, og de fleste trenger bare en enkelt dose.