Kan jeg være trygg på at Eyr-psykologene ivaretar min konfidensialitet?

Psykologer er helsepersonell med taushetsplikt, som respekterer individets rett til konfidensialitet gjennom taushet om alt det psykologen får rede på om klienter og andre i egenskap av å være helsepersonell. Psykologene hos Eyr kan kun formidle opplysninger de får fra deg til andre dersom du samtykker til det, eller der det er bestemt i lov at de skal eller kan, som for eksempel når det er absolutt nødvendig for å sikre liv og helse. Situasjoner som kan innebære at taushetsplikten opphører oppstår svært sjeldent og psykologen skal da som hovedregel drøfte informasjonsutvekslingen med sin klient først.

Du kan lese mer om helsepersonells taushetsplikt og unntak fra dette her (helsenorge.no).

Dersom du ønsker det, har psykologene i Eyr mulighet til å samhandle med helsepersonell utenfor Eyr, som f.eks. fastlegen din. Men dette gjør vi kun om du ber om det. Hvis ikke forblir det du velger å dele med din psykolog hos Eyr atskilt fra din øvrige helsehistorikk.

← FAQ