Kan jag vara säker på att Eyr-psykologerna håller sekretess?

Psykologer är hälsopersonal med tystnadsplikt, som respekterar individens rätt till sekretess genom tystnad i allt det som psykologen får reda på om klienter och annat i kapacitet med att vara sjukvårdspersonal.

Psykologerna på Eyr kan förmedla information från dig till andra om du samtycker till det, eller där det föreskrivs i lag att de ska eller får det, som till exempel då det är absolut nödvändigt för att rädda liv eller hälsa.

Situationer som kan innebära att tystnadshetsplikten upphör är mycket sällsynta och psykologen ska då som huvudregel diskutera informationsutbytet med sin klient först.

Om du vill, har psykologerna på Eyr möjlighet att samarbeta med hälsopersonal utanför Eyr, som till exempel din husläkare. Detta gör vi bara om du ber om det. Om inte, förblir det du väljer att dela med din psykolog på Eyr skilt från din andra hälsohistorik.

← Frågor och svar