När bör jag istället söka psykologhjälp någon annanstans?

När bör jag istället söka psykologhjälp någon annanstans?

Har du rätt till hjälp någon annanstans?

Om det problem du upplever uppfyller kriterierna för en psykisk diagnos och detta avsevärt försämrar din förmåga att fungera i vardagen, kan du ha rätt till hjälp från den offentliga specialistsjukvården. Behandlingserbjudandet hos Eyr Psykolog är inte avsett att ersätta den behandling du har rätt till kostnadsfritt. Om du upplever ett ökande eller mycket högt symptomtryck, bör du därför först vända dig till din läkarmottagning för att få råd kring vilka behandlingsalternativ som finns tillgängliga för dig.

Har du en komplex eller allvarlig psykisk sjukdom?

Vissa tillstånd kräver ett mer omfattande eller specialiserat utrednings- och behandlingserbjudande än vad psykologerna hos Eyr kan erbjuda inom sina ramar. Detta inkluderar bland annat:

  • Utredning av ADHD
  • Allvarliga ångest- eller tvångssyndrom
  • Utredning av bipolär sjukdom
  • Måttlig till svår depression
  • Psykos
  • Ätstörningar
  • Utredning av personlighetsstörning
  • Allvarliga missbruksproblem

Dessa tillstånd medför rätt till utredning och (vid diagnos) behandling inom den offentliga specialistsjukvården. Prata med din läkarmottagning om detta.

← Spørgsmål og svar