Hvornår bør jeg søge psykologhjælp andre steder?

Har du krav på hjælp andre steder?

Hvis dit problem opfylder kriterierne til en psykisk diagnose og dette i væsentlig grad svækker din evne til at fungere i det daglige, kan du have ret til hjælp fra det offentlige sundhedsvæsen. Behandlingstilbudet hos Eyr Psykolog kan ikke erstatte den gratis behandling, du har krav på. Hvis du oplever stigende eller mange symptomer, bør du henvende dig til egen læge først, for at få råd om, hvilke behandlingsalternativer, der er tilgængelige for dig.

Har du en kompleks eller alvorlig psykisk lidelse?

Nogle tilstande kræver et mere omfattende eller specialiseret udrednings- og behandlingstilbud, end det psykologerne i Eyr kan tilbyde indenfor sine rammer. Det gælder bl.a.:

– Udredning af ADHD

– Alvorlig angst- eller tvangslidelse

– Udredning af bipolar lidelse

– Moderat til alvorlig depression

– Psykoselidelse

– Spiseforstyrrelse

– Udredning af personlighedsforstyrrelse

– Alvorlig alkoholproblematik

Disse tilstande medfører ret til udredning og (ved diagnose) behandling hos det offentlige psykiatrien (bortset fra alkoholproblematik, hvor man kan søge hjælp i kommunale misbrugsafdelinger). Snak med din egen læge om dette.

← Spørgsmål og svar