Vad händer om jag genomgår en annan behandling – eller väntar på en?

Om du kan få hjälp inom specialistsjukvården, kan Eyr Psykolog eventuellt vara ett mer tillgängligt komplement till behandlingen du får där, eller en kanal att vända sig till för att få stöd medan du väntar på att få behandling. Diskutera i så fall detta med din läkarmottagning eller nuvarande behandlare.

← FAQ