Kan läkarna prata engelska?

Yes :)

Vi har ett team med flerspråkiga läkare, och engelska är ett av språken.

← FAQ