Hvilke kvalifikasjoner har Eyr-psykologene?

Psykologen har omfattende kunnskap om og forståelse for hvordan vi mennesker tenker, føler og handler med forskjellige forutsetninger i forskjellige omstendigheter gjennom livets forskjellige faser. Dette både som normalt fungerende friske og om vi skulle bli rammet av psykisk lidelse.“Psykolog” er en beskyttet tittel. Helsedirektoratet har satt krav til lengde, innhold, nivå og praksis i psykologutdanningen, dette spesielt for å sikre at psykologen har nødvendig kompetanse for å yte forsvarlig og virksom hjelp innen norsk helsevesen. Dette innebærer bla. spesielle plikter og ansvar regulert av lov, som for eksempel taushets- og journalføringsplikt, og bruk av evidensbaserte metoder etter bestemte etiske retningslinjer.Eyr bruker kun leger og psykologer til å gjennomføre konsultasjoner, ikke andre typer behandlere eller studenter. Når du bestiller en konsultasjon hos Eyr Psykolog, kan du derfor være sikker på at du får snakke direkte med en erfaren, autorisert psykolog. Alle våre psykologer er medlem av Norsk Psykologforening.

← FAQ