Är tjänsten säker? Hur hanterar ni mina personuppgifter?

Ja, Eyr-appen använder BankID för säker autentisering och inloggning. All kommunikation och hälsoinformation krypteras under lagring och transport. Eyr uppfyller standarden för informationssäkerhet inom hälsosektorn. Du kan lita på att vi behandlar dina hälsouppgifter på ett säkert

← FAQ