Kan legene i Eyr skrive ut sykemelding?

Dersom legen i Eyr mener at det er medisinsk forsvarlig kan legen skrive ut en kort sykemelding. Vi skriver ikke lenger ut enn 7 dager.

← FAQ