Kan jag få psykologhjälp hos Eyr i en akut situation?

Om du behöver omedelbar hjälp, ring 112. Eyrs psykologtjänst är en lättillgänglig tjänst där du snabbt kan få hjälp med vanliga problem och lindriga till måttliga psykiska besvär. Att våra psykologer är mer tillgängliga än de flesta psykologer får inte förväxlas med att vi är en akuttjänst som bör kontaktas under en allvarlig pågående kris.

Har du självmordstankar?

När livet är väldigt tungt, kan uppmärksamheten och minnet fungera på ett sätt som gör att det blir svårt att föreställa sig att det kan bli bättre. Vissa personer som upplever en depression eller kris, kan få tankar kring att livet inte är värt att leva. Då hjälper det att prata med andra som står utanför den situation man befinner sig i. Psykologerna hos Eyr behandlar inte det som kallas för aktivt suicidala patienter, och detta beror på att sådana patienter har rätt till och behov av mer omfattande hjälp än vad som är möjligt att ge inom ramarna för vår behandling. Men det finns bra hjälp att få på andra platser, både om du själv har självmordstankar eller är anhörig till någon som har det tufft. Så om något av detta gäller dig, uppmuntrar vi dig starkt att uppsöka den hjälp du har rätt till.

← FAQ