Jag kommer inte ihåg mitt försäkringsnummer, vad gör jag?

Detta nummer hittar du på ditt försäkringsbevis. Om du inte hittar ditt försäkringsbevis, kan du logga in på försäkringsbolagets webbportal. Om det handlar om försäkring genom jobbet, kan du även kontakta arbetsgivaren, oftast HR, så kan de hjälpa dig med detta.

← FAQ