Har läkarna hos Eyr tillgång till min journal?

Läkarna hos Eyr har bara tillgång till din journal om du har skickat eller skapat en journal hos Eyr. Eyr-läkarna kan även se dina tidigare förfrågningar hos oss och svar på undersökningar som någon av våra läkare har remitterat till.

← FAQ