Er programmet egnet for alle aldersgrupper?

Mental Selvhjelp er designet for voksne over 18 år som opplever utfordringer knyttet til stress, angst, depresjon, overtenking, søvnproblemer eller lignende. Programmet kan tilpasses individuelle behov, men det er viktig å være klar over at det ikke er rettet mot barn eller ungdom.

← FAQ