Nässelutslag

Röda och uppsvällda utslag? Då har du kanske nässelutslag.

Nässelutslag är en mycket vanlig hudreaktion som 15–20 % av alla människor drabbas av någon gång i livet. De flesta som får nässelutslag får det bara en gång, medan andra kan få det upprepade gånger. Akuta nässelutslag förekommer oftast hos barn och unga vuxna under 30 år. Barn har vanligtvis allergiska eller viralt utlösta nässelutslag, medan vuxna oftast har icke-allergiska nässelutslag.

 • Symptomer

  Nässelutslag ser ut som sammanhängande, lätt förhöjda och röda områden på hela kroppen. Utslagen försvinner inom 24 timmar, men avlöses ofta snabbt av nya utslag. Nässelutslag kan bero på allergi, exponering för kyla/värme eller tryck. Även läkemedel kan ge nässelutslag. I vissa fall kan man inte hitta orsaken.

  Nässelutslag är inte smittsamt utan är en reaktion på en inre eller yttre påverkan.

 • Vad kan jag göra själv?

  Behandling av nässelutslag bör alltid genomföras i samråd med läkare. I två tredjedelar av fallen försvinner dock nässelutslagen utan behandling. En läkare kan även skriva ut recept på antihistaminer, som är den vanligaste behandlingsformen vid akuta nässelutslag.

  I många fall är orsaken till utslagen oklar men du bör om möjligt försöka undvika situationer och förhållanden som utlöser nässelutslag. Försök komma ihåg att anteckna vad gjorde timmarna innan ett anfall.

  När utslaget har uppstått kan det också hjälpa att kyla det med en fuktig handduk och bära löst sittande och bekväma kläder.

 • Vad läkarna på Eyr göra:

  Läkarna på Eyr kan:

  • Bedöma eksemen och avgöra vilken typ av eksem det rör sig om
  • Inleda behandling om så behövs
  • Skriva ut eller förnya recept
  • Följa upp med löpande konsultationer
  • Justera och revidera behandlingsplan
  • Remittera till hudspecialist vid behov

  Om man får nässelutslag i ansiktet och ögonlock, om läppar och tunga svullnar upp, eller om man har ett dåligt allmäntillstånd, bör man omedelbart uppsöka läkare. Om man har andningsproblem ska man ringa 112. Detta eftersom svullna läppar, svullen tunga och andningsproblem kan vara tecken på en allvarligare hudåkomma, så kallat angioödem.

Relaterade ämnen

Ladda ner Eyr till mobilen och boka tid nu

Prata med läkaren – var och när det passar dig. Ladda ner appen och boka läkartid nu.

Bekymret jente på strand

Referanse: Norsk Legehandbok, NEL

Redigert av Sol Malm Hagen, læge

Medisinsk kvalitetssikret av Dr. Theresa Franck, spesiallege i allmenn medisin.