Är det något du funderar över?

Vi har sammanställt de vanligaste frågorna så att du enkelt kan få svar på det du funderar över.

Scrolla ner och få svar på dina frågor. Vi hoppas att det är till hjälp!

Läkartjänsten

Vilka öppettider har läkarna?

Våra läkare är tillgängliga från kl. 12–20 på vardagar. Om du behöver teknisk hjälp, är kundtjänst tillgänglig via chatt under samma tider.

Vad kan läkarna hos Eyr hjälpa mig med?

Hos oss får du medicinsk rådgivning och behandling. Utifrån en medicinsk bedömning har Eyr-läkarna möjlighet att skriva ut e-recept eller läkarintyg och ge dig en remiss. Om du behöver en fysisk undersökning och blodprover måste du uppsöka en läkarmottagning.

Läs här vilka symptom våra läkare vanligtvis kan hjälpa dig med över videosamtal.

Kan jag använda Eyr när jag är utomlands?

Ja, du kan prata med Eyr-läkare över videosamtal var som helst i världen, så länge du har en bra internetanslutning. Kom ihåg att ladda ner Eyr innan du reser.

Kan barn använda Eyr om en vårdnadshavare är med under konsultationen?

Ja, barn under 16 år kan använda tjänsten i sällskap av en vårdnadshavare. Vårdnadshavaren måste logga in med sitt eget BankID i förväg. Personer över 16 år kan använda tjänsten ensamma och kan använda sitt eget BankID.

Kan läkarna prata engelska?

Yes :)

Vi har ett team med flerspråkiga läkare, och engelska är ett av språken.

Läkarna hos Eyr kan tyvärr inte hjälpa dig med allt

I vissa situationer kommer vi alltid att hänvisa dig till en läkarmottagning eller akutmottagning för snabb hantering eller för att du kommer behöva uppföljning.

 • Bröstsmärta
 • Kraftiga blödningar
 • Andningsproblem
 • Huvudskador
 • Benfrakturer
 • Plötslig och svår smärta
 • Måttliga och omfattande brännskador
 • Psykos och förvirring
 • Kramper
 • Akut synförlust
 • Noder/tumörer
 • Feber hos spädbarn från 0–3 månader
 • Justering av regelbundna mediciner.
 • Recept på beroendeframkallande ämnen (t.ex. starka smärtstillande medel, sömntabletter eller hostmedicin som innehåller morfin).
 • Inga bild-/videoundersökningar av könsorgan eller liknande
 • Trafikolycka
 • Strömskador/stötar
 • Fall från hög höjd
 • Misstanke om hjärnhinneinflammation
 • Medvetslöshet
 • Akut yrsel
 • Akut och allvarlig allergisk reaktion
 • Drunkning
 • Misstanke om akut hjärntillstånd (stroke osv.)

Kan läkarna hos Eyr skriva ut sjukintyg?

Om läkaren hos Eyr anser att det är medicinskt försvarbart, kan läkaren skriva ut ett sjukintyg för en kort sjukskrivning. Vi skriver inte ut sjukintyg för längre än sju dagar.

Remiss och läkarintyg

Kan jag få en remiss av läkarna hos Eyr?

Läkarena hos Eyr gör alltid en individuell medicinsk bedömning. Om läkarna anser att de har tillräckligt med information och att en utredning är nödvändig, skriver de ut en remiss. Ibland kan de be dig gå till en läkarmottagning, eftersom man behöver genomföra en fysisk undersökning först.

För försäkringskunder, vars försäkring täcker uppföljning av en specialist, hittar du remissen direkt i appen under “Inkorg”. När du mottar denna, ska den vidarebefordras till ditt försäkringsbolag.

För kunder utan försäkring skickas remissen direkt till behandlaren, som sedan kallar dig.

Kan jag få läkarintyg för skolfrånvaro?

Våra läkare kan utfärda läkarintyg för frånvaro från gymnasieskolan på grund av en nyligen inträffad akut sjukdom. Ett läkarintyg kan inte bakåtdateras, så ta kontakt med din läkare så fort du blir sjuk.

Läkarintyget är digitalt, och du hittar det i appen under “Inkorg” och “Dokument”.

Kan jag få läkarintyg för körkort, aktiviteter eller hälsokontroll i samband med arbete?

Nej, sådana läkarintyg kräver vanligtvis en fysisk undersökning och detta kan inte lösas över ett videosamtal.

Kan jag få ett sjukintyg av Eyr?

Läkarna hos Eyr kan skriva ut ett sjukintyg för en kort sjukskrivning efter en medicinsk bedömning. Om du har en kronisk sjukdom som gör att du behöver sjukskrivas, rekommenderar vi att du kontaktar en läkarmottagning. Vi kan vanligtvis inte förlänga en sjukskrivning som du fått från en annan läkare. Vid allvarlig fara för liv och hälsa, ring 112.

Kan jag få recept via Eyr? Hur får jag receptet?

Ja[HA1] . Läkarna kommer göra en medicinsk bedömning, och om läkaren anser att du behöver ett recept, kan de snabbt och enkelt skriva ut ett elektroniskt recept som blir tillgängligt på alla landets apotek, direkt efter läkartiden.

[HA1]Saknas det en fråga här?

Kan jag få recept på narkotikaklassade läkemedel genom Eyr?

Läkarna hos Eyr skriver inte ut narkotikaklassade preparat/beroendeframkallande medicin.

Jag befinner mig utomlands, kan ni skriva ut recept åt mig?

Ja, våra läkare kan skriva ut ett internationellt recept som kan användas för att hämta ut läkemedel på de flesta apotek inom EU.

Kan jag få ett läkarintyg för att träna på gym?

Många vänder sig till oss för att få ett läkarintyg för att kunna träna på gym. För att skriva ut ett läkarintyg måste behandlaren ha god kunskap om patientens sjukdomshistoria, diagnoser, epikriser och medicinering. Läkarna hos Eyr har inte möjlighet att skriva ut intyg för att kunna träna på gym under Covid-pandemin[HA1] .

Kontakta läkarmottagning eller behandlande instans för sådana frågor.

[HA1]Är detta relevant för den svenska marknaden?

Psykologtjänsten

Vad kan psykologerna hos Eyr hjälpa till med?

Psykologerna hos Eyr kan hjälpa dig som av olika anledningar vill prata i förtroende med en yrkesperson om tankar, känslor, situationer och reaktioner. Vi kan hjälpa till oavsett om diagnoskriterier är uppfyllda eller behandla lindriga till måttliga psykiska problem. Vanliga ämnen för konsultationer är till exempel:

 • Stöd och råd i svåra situationer
 • Ångest och oro
 • Mild till måttlig depression
 • Ensamhet och isolering
 • Låg självkänsla
 • Livshändelser och kriser
 • Sömnsvårigheter och sömnlöshet

Vid behov kan vi även hjälpa till med remiss till rätt plats inom den offentliga specialistsjukvården.

Måste man vara sjuk för att prata med en psykolog?

Medan psykiatri är läkarens specialisering inom psykisk ohälsa, så bygger psykologin på hur det mänskliga sinnet normalt sett fungerar och hur vi normalt sett interagerar med och reagerar på vår omgivning.

Psykologens kompetens inkluderar att utreda, diagnostisera och behandla psykisk ohälsa och psykiska besvär, men han eller hon kan också bidra med bl.a. rådgivning och stöd om du behöver det i samband med vanliga, men likaväl krävande, utmaningar, till exempel kopplade till relationer, samliv eller arbetsliv.

Psykologens hjälp kan förebygga att psykiska besvär utvecklas till psykisk ohälsa, samt bidra exempelvis till förbättrad självkänsla, sömn och stresshantering.

Man behöver inte ha problem som uppfyller kriterierna för psykisk ohälsa för att få hjälp av en psykolog, men man kan ha det – och även då få hjälp.

Vad händer om jag genomgår en annan behandling – eller väntar på en?

Om du kan få hjälp inom specialistsjukvården, kan Eyr Psykolog eventuellt vara ett mer tillgängligt komplement till behandlingen du får där, eller en kanal att vända sig till för att få stöd medan du väntar på att få behandling. Diskutera i så fall detta med din läkarmottagning eller nuvarande behandlare.

Vilka kvalifikationer har Eyr-psykologerna?

Psykologen har stor kunskap om och förståelse för hur vi människor tänker, känner och agerar med olika förutsättningar under olika omständigheter genom livets olika faser. Detta både som normalt fungerande, friska människor och om vi skulle drabbas av psykisk ohälsa.

“Psykolog” är en skyddad titel. Socialstyrelsen har satt upp krav på längd, innehåll, nivå och praktik för psykologutbildningen, för att säkerställa att psykologen har nödvändig kompetens för att kunna ge sakkunnig och effektiv hjälp inom den svenska sjukvården. Detta medför bland annat särskilda lagreglerade skyldigheter och ansvar, såsom tystnads- och journalföringsplikt, samt användning av evidensbaserade metoder i enlighet med specifika etiska riktlinjer.

Eyr använder endast läkare och psykologer för att genomföra konsultationer, inte andra typer av behandlare eller studenter. När du bokar en konsultation hos Eyr Psykolog, kan du därför vara säker på att du får prata direkt med en erfaren, auktoriserad psykolog. Alla våra psykologer är medlemmar i Sveriges psykologförbund.

Kan psykologerna hos Eyr skriva remiss för vidare behandling?

Ja. Liksom din läkarmottagning, kan även Eyr hjälpa dig med en remiss. En heltäckande och välskriven remiss ökar sannolikheten för att du får rätt hjälp så snabbt som möjligt.

Kan jag få psykologhjälp hos Eyr i en akut situation?

Om du behöver omedelbar hjälp, ring 112. Eyrs psykologtjänst är en lättillgänglig tjänst där du snabbt kan få hjälp med vanliga problem och lindriga till måttliga psykiska besvär. Att våra psykologer är mer tillgängliga än de flesta psykologer får inte förväxlas med att vi är en akuttjänst som bör kontaktas under en allvarlig pågående kris.

Har du självmordstankar?

När livet är väldigt tungt, kan uppmärksamheten och minnet fungera på ett sätt som gör att det blir svårt att föreställa sig att det kan bli bättre. Vissa personer som upplever en depression eller kris, kan få tankar kring att livet inte är värt att leva. Då hjälper det att prata med andra som står utanför den situation man befinner sig i. Psykologerna hos Eyr behandlar inte det som kallas för aktivt suicidala patienter, och detta beror på att sådana patienter har rätt till och behov av mer omfattande hjälp än vad som är möjligt att ge inom ramarna för vår behandling. Men det finns bra hjälp att få på andra platser, både om du själv har självmordstankar eller är anhörig till någon som har det tufft. Så om något av detta gäller dig, uppmuntrar vi dig starkt att uppsöka den hjälp du har rätt till.

Läs mer om var du kan få hjälp med självmordstankar på 1177.

Om du redan får behandling hos Eyr och upplever självmordstankar, var öppen med din behandlare om detta. Han eller hon kommer då att kunna hänvisa dig vidare.

Kan jag vara säker på att Eyr-psykologerna säkerställer konfidentialitet?

Psykologer är vårdpersonal med tystnadsplikt, och de respekterar individens rätt till konfidentialitet genom sekretess kring allt psykologen får reda på om klienter och andra personer i egenskap av vårdpersonal. Psykologerna hos Eyr kan bara förmedla information de får från dig till andra om du samtycker till det, eller där det är lagstadgat att de ska eller kan, som när det är absolut nödvändigt för att säkerställa liv och hälsa. Situationer som kan innebära att tystnadsplikten upphör förekommer mycket sällan, och psykologen ska då som huvudregel diskutera informationsutbytet med sin klient först.

Du kan läsa mer om hälsopersonals tystnadsplikt och undantag från denna här

Om du är intresserad, så har psykologerna hos Eyr möjlighet att samordna med vårdpersonal utanför Eyr, som t.ex. din läkarmottagning. Detta gör vi dock endast om du ber om det. Om inte, förblir det du väljer att dela med din psykolog hos Eyr skilt från din övriga vårdhistorik.

Vilka är psykologernas öppettider?

Våra psykologer är tillgängliga för samtal kl. 08–16 på måndagar, onsdagar och fredagar, samt kl. 10–20 på tisdagar och torsdagar. Ladda ner Eyr-appen för att se psykologernas lediga tider.

Om du behöver teknisk hjälp, är kundtjänst tillgänglig via chatt kl. 08–22 på vardagar och kl. 10–22 på helger (inklusive söndagar) och andra helgdagar

Hur länge varar en psykologkonsultation?

Avsatt tid för att prata med psykologen är v 45 minuter.

Hur mycket kostar en psykologkonsultation?

Psykologtiden kostar 1300 kronor, och betalas i appen vid beställning.

Kan jag byta behandlare under pågående behandling?

När du har pratat med någon av våra psykologer tidigare, får du upp samma psykolog igen om du beställer en ny konsultation.

I vissa fall kanske man vill byta till en annan psykolog. Om detta gäller dig, ber vi dig att kontakta kundtjänst innan du beställer, så att de kan återställa den funktion som gör att du kan välja behandlare i din app.

När bör jag istället söka psykologhjälp någon annanstans?

Har du rätt till hjälp någon annanstans?

Om det problem du upplever uppfyller kriterierna för en psykisk diagnos och detta avsevärt försämrar din förmåga att fungera i vardagen, kan du ha rätt till hjälp från den offentliga specialistsjukvården. Behandlingserbjudandet hos Eyr Psykolog är inte avsett att ersätta den behandling du har rätt till kostnadsfritt. Om du upplever ett ökande eller mycket högt symptomtryck, bör du därför först vända dig till din läkarmottagning för att få råd kring vilka behandlingsalternativ som finns tillgängliga för dig.

Har du en komplex eller allvarlig psykisk sjukdom?

Vissa tillstånd kräver ett mer omfattande eller specialiserat utrednings- och behandlingserbjudande än vad psykologerna hos Eyr kan erbjuda inom sina ramar. Detta inkluderar bland annat:

 • Utredning av ADHD
 • Allvarliga ångest- eller tvångssyndrom
 • Utredning av bipolär sjukdom
 • Måttlig till svår depression
 • Psykos
 • Ätstörningar
 • Utredning av personlighetsstörning
 • Allvarliga missbruksproblem

Dessa tillstånd medför rätt till utredning och (vid diagnos) behandling inom den offentliga specialistsjukvården. Prata med din läkarmottagning om detta.

Priser och betalning

Hur mycket kostar en läkartid hos Eyr?

En läkartid hos Eyr kostar 375 kronor.

Hur mycket kostar en psykologkonsultation?

Psykologtiden kostar 1300 kronor, och betalas i appen vid beställning.

Vad gör jag om jag inte fick den hjälp jag behöver efter en konsultation?

Kontakta oss på support@eyr.md om du inte fick den hjälp du förväntade dig. Vi vill höra från dig.

Hur avbokar jag en läkar- eller psykologtid?

Kontakta kundtjänst via chatt eller på support@eyr.md för att avboka din tid.

Läkartider kan avbokas upp till fyra timmar i förväg, medan psykologtider kan avbokas upp till 24 timmar före avtalad starttid. Vid senare avbokning, kommer du att debiteras hela beloppet.

Försäkring

Jag är osäker på vilken försäkring jag har genom jobbet?

Om du undrar vilken försäkring du har genom jobbet – kontakta HR eller personalavdelningen på din arbetsplats.

Jag kommer inte ihåg mitt försäkringsnummer, vad gör jag?

Detta nummer hittar du på ditt försäkringsbevis. Om du inte hittar ditt försäkringsbevis, kan du logga in på försäkringsbolagets webbportal. Om det handlar om försäkring genom jobbet, kan du även kontakta arbetsgivaren, oftast HR, så kan de hjälpa dig med detta.

Vad gör jag om jag har försäkring genom ett annat bolag som inte nämns här?

Om ditt försäkringsbolag inte anges ovan, kan du fortfarande använda Eyr, men då kostar det 375 kronor per konsultation.

Jag kan inte ange mitt försäkringsnummer

Börja med att dubbelkolla att du har rätt nummer. Om det fortfarande inte fungerar, kontakta oss på support@eyr.md eller via chatten så hjälper vi dig.

Jag har bokat en tid, men glömde att lägga in min försäkring först.

Lägg först till ditt försäkringsnummer i Eyr och skicka sedan ett e-postmeddelande till support@eyr.md med ditt namn och tidpunkten för konsultationen. Vi återbetalar givetvis beloppet och fakturerar försäkringsbolaget manuellt.

Säkerhet och integritet

Är tjänsten säker? Hur hanterar ni mina personuppgifter?

Ja, Eyr-appen använder BankID för säker autentisering och inloggning. All kommunikation och hälsoinformation krypteras under lagring och transport. Eyr uppfyller standarden för informationssäkerhet inom hälsosektorn. Du kan lita på att vi behandlar dina hälsouppgifter på ett säkert

Har läkarna hos Eyr tillgång till min journal?

Läkarna hos Eyr har bara tillgång till din journal om du har skickat eller skapat en journal hos Eyr. Eyr-läkarna kan även se dina tidigare förfrågningar hos oss och svar på undersökningar som någon av våra läkare har remitterat till.

Får min läkarmottagning reda på att jag har använt Eyr?

Nej, din läkarmottagning kommer inte automatiskt att få veta att du har använt Eyr. Alla läkare som behandlar dig kan dock se dina tidigare recept. Om du får en remiss från Eyr, kan denna även göras tillgänglig för din läkarmottagning.

Vad gör jag om läkaren inte ringer eller om det uppstår andra problem?

Om läkaren inte ringer upp dig i appen, om samtalet bryts eller du har väntat längre än förväntat har vi samlat några tips på hur detta kan lösas.

Prova detta:

 • Se till att du är inloggad i appen i förväg. Inloggning görs med hjälp av BankID eller mobilt BankID.
 • Uppdatera appen i App Store eller Google Play genom att avinstallera appen och ladda ner den igen.
 • Kontrollera att du har snabb och stabil internetåtkomst eller 4G.
 • Se till att du har tillåtit aviseringar från Eyr-appen. Du kan kontrollera detta under “Aviseringar” i inställningarna på mobiltelefonen.
 • Tillåt tillgång till mikrofon/ljud och kamera på mobiltelefonen. Detta kommer du att bli tillfrågad om när du beställer konsultationen i appen, om du inte givit tillgång tidigare.
 • Om du inte kan prata med läkaren på grund av tekniska problem, är du välkommen att boka en ny tid och kontakta kundtjänst för att få återbetalning för den första tiden.

Kan journalen skickas från Eyr till min läkarmottagning?

Ja, kontakta oss på support@eyr.md eller via chatten så hjälper vi dig.

Har du andra frågor om våra tjänster?

Kontakta oss via chatten eller skicka ett e-postmeddelande till support@eyr.md

Hittar du inte det du letar efter?

Skicka ett e-postmeddelande till oss på support@eyr.md eller...

Nuvarande
väntetid

5 min 29 sec
Dame kjøkken videokonsultasjon