Vilka kvalifikationer har Eyr-psykologerna?

Psykologen har stor kunskap om och förståelse för hur vi människor tänker, känner och agerar med olika förutsättningar under olika omständigheter genom livets olika faser. Detta både som normalt fungerande, friska människor och om vi skulle drabbas av psykisk ohälsa.

“Psykolog” är en skyddad titel. Socialstyrelsen har satt upp krav på längd, innehåll, nivå och praktik för psykologutbildningen, för att säkerställa att psykologen har nödvändig kompetens för att kunna ge sakkunnig och effektiv hjälp inom den svenska sjukvården. Detta medför bland annat särskilda lagreglerade skyldigheter och ansvar, såsom tystnads- och journalföringsplikt, samt användning av evidensbaserade metoder i enlighet med specifika etiska riktlinjer.

Eyr använder endast läkare och psykologer för att genomföra konsultationer, inte andra typer av behandlare eller studenter. När du bokar en konsultation hos Eyr Psykolog, kan du därför vara säker på att du får prata direkt med en erfaren, auktoriserad psykolog. Alla våra psykologer är medlemmar i Sveriges psykologförbund.

← Frågor och svar