Kan jag få ett läkarintyg för att träna på gym?

Många vänder sig till oss för att få ett läkarintyg för att kunna träna på gym. För att skriva ut ett läkarintyg måste behandlaren ha god kunskap om patientens sjukdomshistoria, diagnoser, epikriser och medicinering. Läkarna hos Eyr har inte möjlighet att skriva ut intyg för att kunna träna på gym under Covid-pandemin[HA1] .

Kontakta läkarmottagning eller behandlande instans för sådana frågor.

[HA1]Är detta relevant för den svenska marknaden?

← Frågor och svar