Hur länge varar en psykologkonsultation?

45 minuter har avsatts för att prata med psykologen.

← Frågor och svar