Vilka kvalifikationer har Eyr- psykologerna?

Psykologen har stor kunskap och förståelse om hur vi människor tänker, känner och agerar utifrån olika förutsättningar genom livets faser. Detta både som normalt fungerande frisk och om vi skulle drabbas av psykisk ohälsa.

”Psykolog” är en skyddad titel. Norska Helsedirektoratet har satt krav på längd, innehåll och praktik i psykologutbildningen. Detta för att säkerställa att psykologen har nödvändig kompetens för att ge sund och effektiv hjälp inom det norska hälso- och sjukvårdssystemet.

Detta innebär bland annat särskilda skyldigheter och ansvar som regleras av lag såsom tystnadsplikt och journalföring, och användning av bevisbaserade metoder enligt specifika etiska regler.

Eyr använder endast läkare och psykologer för att genomföra konsultationer, inte andra typer av behandlare eller studenter. Därför kan du vara säker på att du direkt får prata med en erfaren auktoriserad psykolog när du bokar konsultation hos Eyr psykolog. Alla våra psykologer är medlemmar i Norska Psykologförbundet.

← Frågor och svar