Vad kan psykologerna hos Eyr hjälpa till med?

Psykologerna hos Eyr kan hjälpa dig som av olika anledningar vill prata i förtroende med en yrkesperson om tankar, känslor, situationer och reaktioner. Vi kan hjälpa till oavsett om diagnoskriterier är uppfyllda eller behandla lindriga till måttliga psykiska problem. Vanliga ämnen för konsultationer är till exempel:

  • Stöd och råd i svåra situationer
  • Ångest och oro
  • Mild till måttlig depression
  • Ensamhet och isolering
  • Låg självkänsla
  • Livshändelser och kriser
  • Sömnsvårigheter och sömnlöshet

Vid behov kan vi även hjälpa till med remiss till rätt plats inom den offentliga specialistsjukvården.

← Frågor och svar