Läkarna hos Eyr kan tyvärr inte hjälpa dig med allt

I vissa situationer kommer vi alltid att hänvisa dig till en läkarmottagning eller akutmottagning för snabb hantering eller för att du kommer behöva uppföljning.

 • Bröstsmärta
 • Kraftiga blödningar
 • Andningsproblem
 • Huvudskador
 • Benfrakturer
 • Plötslig och svår smärta
 • Måttliga och omfattande brännskador
 • Psykos och förvirring
 • Kramper
 • Akut synförlust
 • Noder/tumörer
 • Feber hos spädbarn från 0–3 månader
 • Justering av regelbundna mediciner.
 • Recept på beroendeframkallande ämnen (t.ex. starka smärtstillande medel, sömntabletter eller hostmedicin som innehåller morfin).
 • Inga bild-/videoundersökningar av könsorgan eller liknande
 • Trafikolycka
 • Strömskador/stötar
 • Fall från hög höjd
 • Misstanke om hjärnhinneinflammation
 • Medvetslöshet
 • Akut yrsel
 • Akut och allvarlig allergisk reaktion
 • Drunkning
 • Misstanke om akut hjärntillstånd (stroke osv.)

← Frågor och svar