Kan läkarna hos Eyr skriva ut sjukintyg?

Om läkaren hos Eyr anser att det är medicinskt försvarbart, kan läkaren skriva ut ett sjukintyg för en kort sjukskrivning. Vi skriver inte ut sjukintyg för längre än sju dagar.

← Frågor och svar