Kan jeg få sykemelding av Eyr?

Legene i Eyr kan skrive en kort sykemelding etter en medisinsk vurdering. Hvis du har en kronisk sykdom som trenger sykemelding anbefaler vi at du tar kontakt med fastlegen. Vi kan som hovedregel ikke forlenge en sykemelding du har fått fra en annen lege. Er det fare for liv og helse ring 113.

← Frågor och svar