När börja jag i stället söka psykologhjälp någon annanstans?

Eyr psykolog är inte tänkt att ersätta den behandling du har rätt till kostnadsfritt. Om du upplever ett ökande eller mycket högt symtomtryck bör du därför först kontakta din husläkare för att få rådgivning om vilka behandlingsalternativ som finns tillgängliga för dig.

Har du en komplex eller allvarlig psykisk sjukdom?

Vissa tillstånd kräver ett mer omfattande eller specialiserat bedömnings- och behandlingsalternativ än vad psykologerna på Eyr kan erbjuda inom sina ramar. Detta gäller bland annat:

-Utredning av ADHD

-Allvarlig ångest- eller tvångssyndrom

-Utredning av bipolär sjukdom

-Måttlig till allvarlig depression

-Psykos

-Ätstörningar

-Utredning av personlighetsstörning

-Allvarliga drogproblem

Dessa tillstånd medför rätt till utredning och (vid diagnos) behandling hos den offentliga specialistsjukvården. Prata med din husläkare om detta.

← Frågor och svar