Søvnproblemer

Søvnløshet er når man har problemer med å sovne, problemer med å opprettholde søvnen, eller har problem med for tidlig oppvåkning. Går mangelen på søvn ut over funksjonen på dagtid lider man av sykelig søvnmangel - insomni.

 • Symptomer

  Søvnløshet er når man har problemer med å sovne, problemer med å opprettholde søvnen, eller har problem med for tidlig oppvåkning. Går mangelen på søvn ut over funksjonen på dagtid lider man av sykelig søvnmangel - insomni.

  Det er vanlig å dele insomni i ren insomni og insomni som sameksisterer med annen sykdom.

  Svært mange sykdommer kan medføre vedvarende søvnplager. Hyppige årsaker er depresjon, angst. Hjerte eller lungesykdommer kan medføre pustebesvær om natten. Smertetilstander kan holde deg våken. Nesetetthet, f.eks. polypper i nesen, kan gi pustebesvær og oppvåkning. Listen over årsaker er lang. Mange medisiner kan også medføre søvnproblemer som bivirkning, et eksempel er en type hjertemedisiner som kalles betablokkere. Sosiale årsaker kan være støy eller bråk, skiftarbeid, uregelmessig døgnrytme.

  Ved primær søvnforstyrrelse finnes ingen årsak. Søvnforstyrrelsen er ofte utløst av en eller annen påkjenning, men vedvarer etter at problemet er løst.

 • Hva kan jeg selv gjøre?

  Forbigående søvnforstyrrelse er en normal tilstand i mange sammenhenger. Oftest vil slike forstyrrelser gli over. Det viktigste man kan gjøre ved kortvarig insomni er ingenting. Det er ofte forsøk på å kompensere for kortvarige søvnproblemer som leder til vedvarende søvnproblemer. Om man fortsetter å oppføre seg slik man gjorde før søvnproblemene oppstod (legge seg til samme tid og stå opp til samme tid - ikke sove på dagen) er den raskeste måte å komme tilbake til rutinene som fungerte.

  Ved mer langvarige plager er det mange som søker hjelp. Den behandlingen som leger tilbyr, kan grovt sett inndeles i ikke-medikamentell eller medikamentell behandling. Eksperter er ikke i tvil om at behandlingen uten medisiner er den beste. Forskning viser god effekt av korttids-behandling både uten medisiner og med medisiner.

  Ved langtidsoppfølging av pasienter over år viser det seg at virkningen av den ikke-medikamentelle behandlingen holder seg, mens virkningen av tablett-behandlingen forsvinner. I mange tilfeller mener man at langtidsbruk av sovemedisiner bidrar til å vedlikeholde dårlig søvn.

  Den ikke-medikamentelle behandlingen består i første rekke av søvnbegrensning (søvnrestriksjon), stimuluskontroll og lysbehandling. Alle behandlingsformene kan brukes sammen eller hver for seg. I tillegg kommer søvnhygieniske råd som er av betydning for alle.

  https://nhi.no/livsstil/egenomsorg/sovnhygieniske-rad/?rel=copylink

  Mange typer medisiner kan benyttes ved søvnløshet. De moderne sovemedisinene er svært virkningsfulle på kort sikt. Det finnes både vanedannende og ikke vanedannende medisiner. Hos Eyr skriver vi ikke ut vanedannende medisiner som apodorm, imovane, zopiklon, zolpidem og stilnoct da forskning viser at mange som benytter disse sovemedisiner, fortsetter med å bruke dem i årevis. Langvarig bruk fører til at hjernen venner seg til medisinen, og virkningen blir svakere. Bivirkninger som trøtthet, døsighet og konsentrasjonsvansker om dagen kan likevel holde seg. Mange opplever dessuten at søvnen blir dårligere – du føler deg ikke uthvilt selv om du har sovet.

 • Hva kan Eyr hjelpe med?
  • Eyr kan vurdere om søvnproblemene trenger ikke-medisinsk eller medisinsk behandling
  • Eyr kan skrive ut relevante medisiner, dog ikke vanedannende sovemedisiner.
  • Eyr kan forny faste medisiner utenom vanedannende sovemedisiner
  • Eyr kan henvise til spesialist ved behov
  • Eyr kan gi råd om søvnhygieniske prinisipper

Vi er her for deg

Trenger du å snakke med noen? Få den hjelpen du trenger gjennom videosamtale med en av våre erfarne psykologer.

Referanse: Norsk Legehandbok, NELRedigert og medisinsk kvalitetssikret av Dr. Theresa Franck, spesiallege i allmenn medisin.