Distriktene trenger digitale helsetjenester

Sist oppdatert 27. august 2020

Norge har 5 millioner innbyggere, spredt over nesten 400,000 kvadratkilometer, noe som gjør landet til et av europas mest spredt befolkede land. På grunn av dette har Norge en ujevn fordeling av helsetilbud fra by til bygd, i tillegg til lav kapasitet for leger i praksis.

De siste årene har den lange reiseveien for pasienter i distriktene blitt et problem da sykehus med spesialisering har blitt mer og mer sentralisert, og mindre sykehus har blitt lagt ned. Norge har gjort mye den siste tiden for å bedre tilgangen til helsetjenester. Vi i Eyr mener at økt digitalisering er sentralt i løsningen for å gi distriktene bedre tilgang til helsehjelp.

Mange metoder har blitt prøvd i løpet av årene for å fremme bedre fordelingen og tilgangen til helsetjenester i Norge.

  • En av disse var å utvide muligheten for utdanning innen medisin ved å starte Norges Arktiske Universitet i Tromsø. Et praksisprogram ble også påbegynt, noe som inkluderte praksis i 18 måneder ved et sykehus hvor de hadde ledige stillinger, ofte i distriktene. Man håpte med denne taktikken at fremtidige helsearbeidere ville bosette seg i bygder nær disse sykehusene hvor det var mulighet å få jobb og praksis. Det endte gjerne opp med en fulltidsstilling, og mer sysselsetting på distriktssykehusene.
  • For å møte den lave kapasiteten på legeutdanning i Norge tilbyr myndighetene også stipend og lån til norske studenter slik at de kan studere i utlandet. Vi har også tidligere åpnet opp for at svenske sykepleiere kan få lisens i Norge.

Norge har i de siste årene manglet leger, mye på grunn av økt etterspørsel etter spesialister. I følge Helsedirektoratet tar det i gjennomsnitt 8 uker før en kan få time hos spesialist, det betyr 8 uker fra da henvisningen ble sendt, og inkluderer ikke tiden det tar for å få time hos fastlege.

The Guardian skriver:

“I løpet av de siste årene har det vært gjort et forsøk på å sentralisere helsetjenestene i Norge. Det betyr, i bunn og grunn, å konsentrere enkelte typer kirurgi ved færre sykehus med større kapasitet for å bedre behandlingsresultatene. Det som faktisk har skjedd er at sykehus blir nedgradert eller stengt, og fører til lenger reisevei for mange pasienter. (…) Et ekstremt eksempel var at noen eldre pasienter måtte reise 260 km tur-retur for ortopedisk behandling.”

Norge har innsett problemer ved tilgangen til helsetjenester og tiltak har blitt gjort for å løse disse. Men når etterspørselen for tjenestene øker, fortsetter problemene å dukke opp. Digitalisering av helsetjenestene har blitt en nødvendighet, spesielt for distriktene. Helsevesenet har allerede tatt i bruk noe digitalisering som for eksempel digitale helsejournaler, oppdatering av kjerneprosesser som produksjon av medisinsk utstyr, og tatt i bruk digitale tjenester som knytter sykehus og spesialister sammen. Men fokuset har vært på å effektivisere helsetilbyders situasjon, deriblant sykehusene, helsepersonellet og departementene, istedenfor pasientenes. Det har blitt tydelig at vi trenger å forstå hvilke behov pasientene har og lage tjenester som tilfredstiller disse. (McKinsey)

Digitalisering av helsetjenester har blitt en nødvendighet, spesielt for distriktene. Flere selskaper begynner tar i bruk roboter med kunstig intelligens for å holde leger oppdatert med ny informasjon og regelverk. På grunn av den raske veksten i medisinsk kunnskap og legemiddelforskning er det ikke lenger tilrådelig å la leger stole kun på menneskets intellektuelle kapasitet. Å ta beslutninger med hjelp av datamaskiner har blitt et behov for å effektivt kunne oversette kunnskap til praksis, og på en sikker og effektiv måte benytte seg av de mange lege- og hjelpemidler som finnes. Med mer kunnskap vil leger kunne diagnostisere bedre, lettere se forbedringsmuligheter, diskutere en større variasjon av behandlingsmetoder og gjennomføre prevantive tiltak.

Forebyggende helsehjelp er også en viktig del av å bedre helsetjenestene for pasienter i distriktene. Med så mange som tar kontroll over sin egen helse med personlige aktivitetsmålere, passer på hva de spiser og reflekterer over sin psykiske helse, har leger mulighet til å se nyttig data om pasientenes hverdagsliv. Det finnes mange apper og enheter som brukes for å måle helseinformasjon daglig, hvorfor blir ikke denne dataen delt med leger når problemer eller spørsmål angående folks helse dukker opp? Enkelte ganger kan det være så enkelt som å koble dagens teknologi opp mot helsepersonellet. Ute i distriktene tar det lenger tid å få en legetime enn hvis man er bosatt i by. Dette kan faktisk forhindre at folk oppsøker lege i det hele tatt. Legetimer over video kan hjelpe pasienter i distriktene med å komme i kontakt med lokale allmennleger og spesialister. Og disse legene kan gjøre mer enn du tror. Så mye som 30–40% av Norges 14 millioner konsultasjoner med allmennleger kan bli gjennomført over video. Det å kunne komme lett i kontakt med leger kan utgjøre en stor forskjell for den generelle helsen og velferden på små steder.

Last ned Eyr idag til Android eller iPhone for å komme i kontakt med en lokal lege. Eller sjekk ut nettsidenvår for å finne ut mer om hva vi kan gjøre for deg.